Kunnanhallitus, kokous 1.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 18.9.2018 dnro 23897/646/18: Purkulupa myönnetty Koy Keskivälin kohteelle Niittykulma C-D -talo.

Valtiokonttori, perintöasiat 21.9.2018 VK/852/08.02.01/2017 Konga Sylvian kuolinpesän omaisuus luovutetaan Mäntyharjun kunnalle.

Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt Etelä-Savon kuntien edunvalvontatavoitteita 10.10.2018 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).