Kunnanhallitus, kokous 1.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kuntalaisaloite / Koirille merkitty uimapaikka

MjuDno-2018-524

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kirjaamoon on saapunut 29.8.2018 kuntalaisaloitepalvelun kautta jätetty aloite. Aloite on luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 22.8.2018. Aloitteen julkaisupäivämäärä 29.8.2018. Kuntalaisaloitteen saatteena on seuraava teksti: "Ohessa laatimani aloite, jossa kaksi muuta nimeä myös alla. Toivon, että asia etenisi ja saisimme postitiivista näkyvyyttä asialle. Tanja hartonen-Pulkka"

Aloite kuuluu seuraavasti:

" Hellekesä takana. Eläimet ovat kärsineet janosta ja on kehotettu laittamaan vettä näkyviin myös heille. Mäntyharjussa ei edelleenkään ole eläimille uimapaikkaa osoitettu, vaikka asiasta on tehty kaksi eri aloitetta ja ne on eri syin hylätty.

Muualla ollaan tämän asian suhteen edistyksellisiä. Voisiko edelleen toivoa koirien uimapaikkaa Mäntyharjuun? Kaikilla ei ole uimarantaa käytettävissään ja kylttejä on ollut näkyvissä, että ei koirille, ei koiria rantaan. Parempi, että olisi osoittaa paikka, niin ei tarvitse yleisiä uimarantoja käyttää koirien uittamiseen ja saada paheksuvia katseita osakseen.

Kunnan tarvitsisi läheltä taajamaa vain osoittaa paikka, ja laittaa kyltti SALLITTU KOIRILLE ja kunta ei vastaa mahdollisista vahingoista. Paikan raivaamiseen saadaan varmasti vapaaehtoisia, jos kunnalla ei ole varaa. Vetoan siis miettimään asiaa uudestaan hellekesän jälkeen, nyt kun ilmapiiri on muuttunut Mäntyharjua kehittävämpään suuntaan. Huolehditaan myös eläimistämme.

Kesä meni jo. Odotellaan uutta ja varaudutaan helteeseen. Syksyn jatkoa jokaiselle.

Mäntyharjun perussuomalaiset Ry
Tanja Hartonen-Pulkka
Tapio Hämäläinen
Anssi Turtiainen"

-----------

Teknien lautakunta on edellisen kerran käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.5.2013 §25. Silloin on lautakunnan päätös ollut, että koirien uimapaikan rakentaminen ja kunnossapito ei ole kunnan perustoimintaa, joten esim. Kennelyhdistys voi itsenäisesti esittää sopivan paikan harrastuksilleen ja sopia maanomistajan kanssa asiasta ennen toiminnnan rakentamista.

Mäntyharjulla on luontaisten ulkoilureittien varsilla rantoja, jotka eivät ole yleisiä uimarantoja, joissa on mahdollista jo nyt antaa koirien uida. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että erillistä koirien uimapaikkaa ei tarvitse perustaa. Mäntyharjussa on olemassa runsaasti paikkoja, joissa koiria voi uittaa. Kunta voi tarvittaessa osoittaa erillisen uintipaikan koirille, jos se katsotaan tarpeelliseksi ja käyttäjiltä tulee yksimielinen esitys sopivasta paikasta. Kunta ei sitoudu paikan rakentamiseen eikä ylläpitoon.  Ensisijaisesti suositelleen suoraan sopimaan uimapaikasta maanomistajan kanssa.

Tekninen lautakunta antaa päätösvallan jatkossa tekniselle johtajalle asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).