Kunnanhallitus, kokous 1.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Talousarvion seuranta / sivistyslautakunta / lisämääräraha

MjuDno-2018-534

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Christian Juhola, hyvinvointikoordinaattori, christian.juhola@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Käytössä ovat myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna.

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntataso. Talousarvion lautakuntatason menovarausta ei saa ylittää. Mikäli lautakuntatason talousarvio ei pidä tulee lautakunnan hakea lisämäärärahaa viimeistään kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Lisämääräraha tulee ilmoittaa menokohdittain ja tileittäin.

Liitteenä on sivistyslautakunnan sanallisten tavoitteiden arviointi. Taloustilanteen arviointi toimitetaan ennen kokousta.

Kunnanhallitus käsittelee toisen kolmannesvuosiraportin kokouksessaan 1.10.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

1.merkitsee II kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja
2.lähettää raportin edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi ja
3.pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa yhteensä 40 000 euroa kulttuurisalin olosuhteiden parantamiseen:

3330 003303 Tuet ja avustukset, +20 000 euroa
4470 003303 Muut palvelut, -3 000 euroa
4580 003303 Kalusto, -37 000 euroa

 

Vapaa-aikasihteeri Pertti Petman oli saapuvilla käsittelyn ajan.

Päätös

Hyväksytty.

 

Seppo Kettunen esitti keskustelun aikana että esitystä ei hyväksytä, mutta ehdotusta ei kannatettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. tekee talousarvioon vuodelle 2018 talousarvion muutoksen (lisäys) 40 000,00 € kulttuurisalin olosuhteiden parantamiseen seuraavasti:

  1. menokohta 3330 003303 Tuet ja avustukset +20 000 €
  2. menokohta 4470 003303 Muut palvelut -3000 € 
  3. menokohta 4580 003303 Kalusto -37 000,00 €; 

2. toteaa, että edellä mainittujen lisämäärärahojen käyttö edellyttää myös mainittujen tulojen (avustusten) saamista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen sekä hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).