Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Hämäläinen E / kuolinpesän omaisuuden hakeminen / kiinteistön myynti

MjuDno-2018-385

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Osa kunnan saamasta perinnöstä muodostuu Lehtola (507-403-14-20) kiinteistöstä osoitteessa Halmeniementie 527. Kiinteistön pinta-ala on 2000 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1997 rakennettu asuinrakennus.

Mäntyharjun kunnalla ei ole oman käytön kannalta tarvetta kyseiselle kiinteistölle
Liitteenä on kiinteistövälittäjän arvio perusteluineen kiinteistön hinnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  1.   Lehtola (507-403-14-20) niminen kiinteistö laitataan LKV A Hokkanen Oy:n kautta yleiseen myyntiin:
  2.   hintapyyntö ko kiinteistöstä on 27.000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).