Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2018.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn päätökset 11.2.2019:
- dnro 24207/646/19: Purkuluvan myöntäminen Niittykulma AB -talolle, Puistokulma 2
- dnro 24208/646/19: Purkuluvan myöntäminen Mäntylän rivitalolle, Kangastie 1

Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 4/2019 25.2.2019: Kansallinen veteraanipäivä la 27.4.2019. Pääjuhla on Kuopiossa.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös 19.2.2019, dnro ESAELY&1195/2017: Luonnonsuojelualueen perustaminen (LuonnonsL 24.1 §).
Nimi: Korvenahon luonnonsuojelualue, Mäntyharju
Suojelutunnus: YSA239416

Mikkelin seudun työllistymistä edistävän monialalisen yhteispalvelun johtoryhmä asetettu 16.2.2019 KEHA/433/2019

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdisys ry
- vuosikokouskutsu 21.2.2019 ja
- tilinpäätös ja vuosikertomus 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019, jota em. kokouksessa on vahvistettu

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 20.3.2019 § 19: Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2018


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).