Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Toivo Pyyn rahaston ohjesäännön uusiminen

MjuDno-2019-150

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Suomen Kultturirahaston asiamies, FT Päivikki Eskelinen-Rönkä on 27.2.2019 lähettänyt kuntaan lausunnolle Toivo Pyyn rahaston uuden ohjesäännön. Lausunto pyydetään antamaan 24.3.2019 mennessä.

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastoissa on ryhdytty päivittämään nimikkorahastojen ohjesääntöjä vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (Säätiölaki, tullut voimaan 2015).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, ettei Mäntyharjun kunnalla ole huomautettavaa Toivo Pyyn rahaston uuteen ohjesääntöön.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).