Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Varajäsenen nimeäminen uuden maakunnan väliaiakaiseen valmistelutoimielimeen

MjuDno-2018-447

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto on kirjeellään 26.2.2019 pyytänyt nimeämään varajäsenet uuden maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

Etelä-Savossa pidettiin maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvän väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisneuvottelu maaliskuun 24. päivänä 2017.Valmistelutoimielin on toiminut nimellä Laajannettu johtoryhmä kesästä 2017.

Tämän hetken kokoonpano on liitteenä.

Tähän saakka kokoonpanoon ei ole kuulunut varajäseniä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että varajäsenet tarvitaan. Laajennetun johtoryhmän kokouksessa 31.1.2019 päätettiin, että väliaikisen valmistelutoimielimen aikaa varten pyydetään kultakin taholta esitykset henkilökohtaisista varajäsenistä. Maakuntalakiesityksen mukaisesti maakuntahallituksen tulee nimetä väliaikainen valmistelutoimielin sen jäkleen kun, lait ovat tulleet hyväksytyiksi.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen edustaa Mikkelin seudun ryhmässä seudun kuntia yhdessä kaupunginjohtaja Timo Halosen kanssa. Varajäsen nimetään siis muista Mikkelin seudun kunnanjohtajista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee tietoonsa nimeämispyynnön ja
  2. toteaa, että varajäsen nimetään seudun muiden kuntien kunnanjohtajista.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).