Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Eräiden teollisuushallien myynti

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 24 § 1 mom 20 kohta