Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Työ- ja elinkeinoministeriö 5.12.2019 VN/7809/2019: Kuntien vahvistaminen työllisyyden kuntakokeiluun
- työllisyyden kuntakokeiluun on hyväksytty mm. Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala / Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialue.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä / yhtymävaltuuston pöytäkirja 27.11.2019.

Eläkkeen saajien Keskusliitto EKL ry:n Mikkelin piirin syyskokouksen 22.11.2019 kirje kunnille: Eläkkeensaajien yhdistysten toiminta on erittäin tärkeää ja sitä pitää tukea.

Adressi Kirkonkylän koulun sijoituspaikan puolesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)