Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Itä-Suomen liikuntaneuvoston asettaminen 2020-2023 / jäsenen nimeäminen

MjuDno-2019-749

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto on 22.11.2019 kirjeessään pyytänyt Etelä-Savon kuntien kantaa Itä-Suomen liikuntaneuvoston Etelä-Savon edustajien valintaan toimikaudelle 2020-2023.

Toimikaudella 2016-2019 Etelä-Savon edustajina liikuntaneuvostossa ovat toimineet Etelä-Savon liikunnan aluejohtaja Mari Makkonen, Tanhuvaaran urheiluopiston rehtori Erkki Kauppinen, Juvan kunnanjohtaja ja Etelä-Savon liikunnan puheenjohtaja Mervi Simoska sekä Mäntyharjun Virkistyksen varapuheenjohtaja Marita Mattila.

Maakuntaliitto on tiedustellut nykyisten edustajien halukkuutta jatkaa tulevalla toimikaudella ja tämän pohjalta esittänyt heitä myös tulevan toimikauden liikuntaneuvoston edustajiksi maakuntahallituksen kokouksessa 18.11.2019.

Liikuntalain (390/2015) 4 §:n 2 momentin mukaan liikunnan aluehallintotehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Valtioneuvoston asetuksen liikunnan edistämisestä (550/2015) 5 §:n mukaan maakunnan liitto asettaa alueellisen liikuntaneuvoston kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistahoja. Jos aluehallintoviraston toimialueella on useita maakunnan liittoja, asettavat liitot yhdessä yhden liikuntaneuvoston aluehallintoviraston toimialueelle.

Alueellisen liikuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta ja se tulee asettaa toimikautta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla perehtyneitä liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin.

Liikuntaneuvostossa tulee olla kattavasti edustettuina liikunnan eri toimialueet, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Huomiota pyydetään kiinnittämään myös tasapuoliseen sukupuolijakaumaan ja jäsenten mahdollisiin jääviyksiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus suosittaa, että Etelä-Savon liikuntaneuvostossa aiemmin toimineet jäsenet valitaan uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)