Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharju, kunnanjohtajan vhp 20.2.2020 § 1: Poikkeamislupa hankintaohjeesta / Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy / Kaupinkangas.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 17.10.2020: Lausunto muutosesityksestä vesien tarkkailuohjelmaan, Kinnin liikennepaikka, Mäntyharju.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)