Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Katuvaloverkoston saneeraus / lisämääräraha

MjuDno-2019-323

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kempeleen Sähkö Oy oli tarjousten perusteella valittu Mäntyharjun kunnassa 2019 toteutettavaksi tarkoitetun katuvalaistuksen urakoitsijaksi. Urakkasopimus oli allekirjoitettu 17.6.2019. Urakan oli määrä valmistua 15.12.2019.

Urakoitsijasta johtuvista syistä urakka ei ole valmistunut aikataulun mukaan vuonna 2019, vaan lopputyöt jäävät tehtäväksi vuoden 2020 aikana. Urakkahinnasta on laskuttamatta 55 861 €. Lisätyövaraus ja lisäajasta johtuva työsuoritusten valvontatehtävät huomioiden määrärahan tarve vuodelle 2020 on 65 000 €. Tämän lisäksi Mäntyharjun kunta tulee vaatimaan urakan viivästymisestä johtuen rakennusalan yleisten sopimusehtojen sekä urakkasopimuksen perusteella urakkasakkoa, hyvitys vaaditaan täysimääräisenä 7012,50 €.

Vuonna 2019 kustannuspaikalle 009548 "katuvalot" on jäänyt käyttämättä 152 379 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 65 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) katuvalaistuksen saneeraustyön loppuunsaattamiseksi kustannuspaikalle 009548.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuusto, että valtuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 65 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) katuvalaistuksen saneeraustyön loppuunsaattamiseksi kustannuspaikalle 009548.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)