Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 11.2.2020: Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon.

Talous- ja hallintojohtaja Tuomo Penttisen talouskatsaus.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.