Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kuntalaisaloite / Osallistuva budjetointi Mäntyharjuun

MjuDno-2019-740

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalaisaloite.fi-palveluun on 28.11.2019 julkistu aloite Osallistuva budjetointi Mäntyharjuun.

"Aloitteessa ehdotetaan, että Mäntyharjun kunnassa otetaan käyttöön osallistuva budjetointi, jolloin kunta osoittaisi vuosittain tietyn rahasumman kuntalaisten ideoiden toteuttamiseen. Jokainen kuntalainen voisi iästään riippumatta antaa ehdotuksia ja ideoita. Näistä ideoista kunnanvaltuusto tai kunnanvaltuuston nimeämä työryhmä valitsisi toteutuskelpoiset ideat. Tämän jälkeen kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kuntalaiset pääsisivät äänestämään mielestään parasta vaihtoehtoa. Eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutettaisiin. Toteuttamisesta vastaisi kunta.

Tällainen toimintatapa toisi positiivista kanssakäymistä kuntalaisten ja kunnan päättäjien välillä."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee aloitteen tietoonsa ja
  2. toteaa, että aloitteeseen palataan vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

aloitteen tekijä, hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)