Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vaalijalan ky / Mäkirinteen palvelukoti / investointitukihakemus

MjuDno-2020-95

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) erityisryhmien investointiavustusta Mäntyharjuun sijoitettavan Mäkirinteen rivitalon rakentamiseen.

Asuntoja tulee 5 kpl, asuntoala yhteensä 135 m2, apu- ja yhteistiloja 7 m2. Kokonaisala yhteensä 149 m2.

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja.
ARA myöntää ja maksaa avustuksen.
Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja että eritysryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla.

Hankkeella on oltava kunnan puoltava lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus puoltaa Vaalijalan kuntayhtymän Mäntyharjun kuntaan sijoittuvan erityisryhmien käyttöön tulevan Mäkirinteen rivitalon investointihakemusta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)