Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 ********* ja ********* / omakotitontin myynti

MjuDno-2020-141

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Siirlahti-Tervaniemen (länsiosan) asemakaava-alueelle tilalle ********* on kaavassa vahvistettu tonttijako.
Kunnanvaltuusto on vahvistanut tonttien myyntihinnat (Kvalt 12.12.2007 § 58).

********* ja ********* ovat tehneet ostotarjouksen em. kaava-alueen korttelissa ********* sijaitsevasta tontista.
Määräala on kaavan mukainen AO-tontti, pinta-ala on noin 1060 m2.

Kauppahinta on 4 €/m2. Lisäksi tulevat tukkipuiden arvo 1080 € ja laajakaistaliittymän hinta 1092,74 €.

Kauppakirjaluonnos esitellään kokouksessa.

Hallintosääntö 21 § 1 mom. 2 kohta
Kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myymisestä tai muusta luovuttamisesta ja niistä laadittujen kauppakirjojen hyväksymisestä, kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus myy ********* ja ********* määräalan Mäntyharjun kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä ********* kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)