Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 KOY Mäntyharjun Virastokeskus / ylimääräinen yhtiökokous / omistajaohjaus

MjuDno-2020-50

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mäntyharjun Virastokeskuksen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 23.1.2020.
Yhtiökokouksen esityslistan kohdassa 4 päätetään valtuutuksesta yhtiön ja rakennuksen purkamiseen liittyvien valmistelevien toimenpiteiden käynnistämiseen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tilaamiseen.
Esityslistan kohdassa 5 päätetään ylimääräisten vastikkeiden perimisestä enintään 50.000 €:n palveluiden rahoittamiseksi.

KOY:n hallituksen 12.12.2019 pitämän kokouksen pöytäkirjasta käy lisäksi ilmi, että hallitus on päättänyt selvittää mahdollisuutta, että kiinteistöosakeyhtiötä ei pureta kiinteistön fyysisen purkamisen jälkeen vaan neuvotellaan maapohjan myymisestä Mäntyharjun kunnalle. KOY:n hallituksen linjauksen mukaan kiinteistön purkutöistä vastaa KOY Mäntyharjun Virastokeskus, joka jäisi purkutöiden jälkeen hallinnoimaan Kiinteistö Osakeyhtiö Mäntyharjun Virastokeskusta.

Mäntyharjun kunnan omistusosuus Kiinteistö Oy Mäntyharjun Virastokeskuksesta on 27,53 %. 
Kunnan maksuosuus sekä purkamiseen liittyvien valmsitelevien toimenpiteiden että itse purkamisen kustannuksista määräytyy omistusosuuden perusteella.
Vuoden 2020 talousarviossa kunta on varautunut KOY Mäntyharjun Virastokeskuksen mahdolliseen purkamiseen 80.000 €:n määrärahavarauksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa yhtiökokouskutsussa esitetyistä asioista seuraavaa:

1.kunnanhallitus hyväksyy, että yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle valtuudet yhtiön ja rakennuksen purkamiseen liittyvien valmistelevien toimien käynnistämiseen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tilaamiseen;

2.kunnan  osuus em. kustannuksista katetaan vuoden 2020 talousarvion sisältämästä määrärahavarauksesta;

3. Mäntyharjun kunta tulee toimielimissään tekemään erillisen päätöksen koskien yhtiön omistaman kiinteistön purkamista ja linjaamaan näkemyksensä maapohjan ostamiseen kun kustannukset purkamisen osalta ja maa-alueen hinta-arvio ovat selvillä.

Päätös

Hyväksyttiin.