Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Perintövarojen käyttösuunnitelma 2020

MjuDno-2020-10

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan taseessa on tilanteen 31.12.2019 mukaan perusturvan käyttöön myönnettyjä perintövarojaa  22.498,93 €. Perintövarat eivät ole siirttyneet Essotelle kuntayhtymän perustamisen vaiheessa, vaan niiden kohdentamisesta testamentin / lahjoituksen ehtojen mukaisesti vastaa kunnanhallitus.

Suunnitelman varojen käytöstä vuodelle 2020 on laatinut Sari Vainikka (Essote). Suunnitelmissa on huomioitu testamentin / lahjoituksen käyttöehdot sekä vanhustyön tarpeet Mäntyharjussa.

Liukku Matti
- hankitaan siirrettäviä liikuntavälineitä ja virkistystoimintaan tarvittavaa materiaalia kotihoidon ja Ruskahovin asiakkaiden yhteiskäyttöön

Kuusi Hertta
- hankitaan materiaalia/välineistöä mäntyharjulaisten ikääntyneiden asukkaiden voimavarojen tukemiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

Paasonen Helvi
- järjestetään kulttuuritapahtumia, joiden avulla lisätään mäntyharjulaisten ikääntyneiden asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja aktioidaan ikääntyneitä kodin ulkopuolelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. hyväksyy edeltä imenevän käyttösuunnitelman testamenttivarojen / lahjoitusvarojen käytöstä vuonna 2020,
  2. toteaa, että suunnitelman toteuttamisesta vastaa Essoten Mäntyharjun kotihoidon palveluesimies Sari Vainikka ja
  3. päättää, että em. laskujen hyväksymisoikeus on hallinto- ja talousjohtajalla.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)