Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Aloite / sisäisen arvioinnin kehittäminen (lisäpykälä)

MjuDno-2017-814

Kuvaus

Mäntyharjun Sosialidemokraattien hallitusryhmä jätti seuraavan aloitteen:
Arviointikertomuksessa 2016 tarkastuslautakunta huomautti hallintoa sisäisen arvioinnin kehittämisestä.

"Luotettava ja ajantasainen talouden seuranta on päätöksen teon perusta. Se on suunnitelmallisen taloudenhoidon kannalta välttämätöntä sekä parantaa toiminnan laatua ja vaikuttavuutta."

Esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin sisäisen arvioinnin kehittämiseksi.

Birgit Hämäläinen (kunnanhallituksen jäsen), Timo Kuoksa (kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja) ja Ari Hartonen (valtuuston 2. varapuheenjohtaja).

Päätös

Kunnanhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi.