Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöltk 6.9.2017 § 8 Ympäristönsuojeluasioiden delegointi lautkaunnalta viranhaltijalle.

Mäntyharjun työpaja / Askelma-hanke: Kutsu ohjausryhmän kokoukseen 28.9.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.