Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Itsehallintoalueen valmistelua Etelä-Savossa / kunnan edustajien valinta toimikaudelle 2017-2021

MjuDno-2016-473

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus on nimennyt laaja-alaisen maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokouksessaan 16.5.2016.
Valtuustokauden vaihtumisen vuoksi maakuntaliitto pyytää jäsenkuntia nimeämään ohjausryhmään  kaksi edustajaa / kunta
( kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus nimeää maakuntauudistuksen ohjausryhmään kunnan edustajiksi pyydetysti kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkasen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Häkkäsen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).