Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi


Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.