Kunnanhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Terveyskeskuksen perheneuvolatilojan korjaussuunnitelma

MjuDno-2019-499

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Terveyskeskuksen perheneuvolatilojen korjaustöihin liittyen suoritettu tutkimuksia rakenneosiin ja teknisen johtajan/ rakennusterveysasiantuntijan laatima alustava tulosten tulkinta tiedoksi:

 1. Alapohjan kosteusmittaukset tehty porareikämittauksin ja alapohjarakenne on kuiva sekä toimii rakennusfysikaalisesti oikein.
 2. Kantavien väliseinien kapillaarista ja diffuusio kosteuden nousua selvitetty kosteusmittauksin porareikämenetelmällä. Kantavat väliseinät eivät nosta kosteutta ja toimivat rakennusfysikaalisesti oikein.
 3. Yhden betonipilarin kapillaarista ja diffuusio kosteuden nousua on selvitetty kosteusmittauksin porareikämenetelmällä, jonka perusteella kantava pilari on märkä (87,6%) ja kastelee alapohjalaattaa.
 4. Kantavista ulko- ja väliseinärakenneosien sisältä löytynyt mikrobi- ja lahovaurioitunutta puumateriaalia runsaasti.
 5. Ulkoseinän eristeestä otettu pistokoeluontoiset materiaalinäytteet 2kpl, joiden perusteella ulkoseinäeristeessä selvä sekä epäilty mikrobikasvu.
 6. Peruskorjaushankkeen yhteydessä tehdyt tiivistyskorjaukset alapohjan ja seinäliittymässä epäonnistuneet epäkelvon suunnittelun johdosta, koska suunniteltu tehtäväksi huokoisen vanhan tasoitteen päälle. Vesieriste nauha ei ole tiiviisti kiinni kauttaaltaan ja ilmavuoto on ollut mahdollista tasoitteen sekä irrallisen nauhaosan kautta.
 7. Peruskorjaushankkeessa ei ole suunniteltu ikkunoiden tiivistämistä puutteellisen kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Ikkunat on peruskorjaushankkeessa suunniteltu korjattavaksi uretaanivaahdotuksella ja akryylimassalla. Korjausmenetelmä ei ole nykykäsityksen mukaan tiivistyskorjausmenetelmä. Suunnitelman puutteesta johtuen ikkunoiden ja ulkoseinän liittymät ovat olleet epätiiviit, joka on toiminut ilmavuotoreittinä alipaineisessa sisäilman tilanteessa.
 8. Käytävän väliseinän alta on löytynyt korjaustöiden aikana liikuntasauma, joka alipaineisessa sisäilman tilanteessa toimii ilmavuotoreittinä ja epäpuhtauslähteenä.
 9. Kolmeen uuteen muovimattopintaan ja yhteen vanhaan muovimattopintaan suoritettiin FLEC-mittauksia VOC-mittauksena. Mittausten perusteella sisäilmaan ei kohdistu viitearvon ylittäviä VOC-päästöjä, mutta kahdessa uusitun muovimaton mittauksessa C9/ C10 alkoholien arvot poikkeavat yksittäisten yhdisteiden viitearvopitoisuudesta. Tehdyt FLEC-mittaukset vahvistavat lattiapinnoitteiden vaurioepäilyä.

 

Tiedoksi tehdyt korjaustoimenpiteet 7 huoneen sisäpinnoille:

 1. Alapohjan ja ulkoseinien sekä kantavien väliseinien liittymät sekä betonipilarien juuret on tiivistetty uudestaan vesieristeellä (ardex 8+9) kaikkiin 7 huoneeseen. Vesieristeet on nyt asennettu tiili- sekä betonipinnalle ja myös yhtenäisesti ulkoseinän matkalle. Asennukset on tarkastettu jokaisesta tilasta merkkiainemittauksin (2 kertaa).
 2. Alapohjalaatan erilliset halkeamat käsitelty vesieristeellä.
 3. Mikrobi- ja lahovaurioituneet puuainekset poistettu kantavien väli- ja ulkoseinien alaosista.
 4. Ikkunoiden ja ulkoseinän liittymät tiivistetty TKR-menetelmällä. Asennukset on tarkastettu jokaisesta tilasta merkkiainemittauksin.
 5. Lattiapinnoitteeksi vaihdettu hengittävä kuivapuristelaatta, jotta alapohjan mahdolliset kapillaariset kosteudet pääsevät haihtumaan pilarien vaikutusalueilta.
 6. Korjausten aikana on huolehdittu hyvästä työmaan puhtauden hallinnasta, osastoinnista sekä osastoinnin alipaineistuksen toteutumisesta loggaavalla paine-eroseurannalla.
 7. Huoneet 1-3 valmistuneet 6.8.2019 ja käytössä, huoneet 4-7 valmistuu viikon 34 aikana.

 

Jatkotoimenpiteet korjaustoimenpiteille:

 1. Ilmanvaihdon paine-eroseurantajakso alkaa 22.8.2019 viidellä loggaavalla paine-eromittarilla 1- ja 2-kerroksesta. Paine-eroseurannassa suoritetaan myös ilmanvaihdon häiriöiden vaikutusta sisätilojen painesuhteisiin.
 2. Loppuraportointi 7 huoneen korjaustöistä syyskuun 2019 aikana, jossa sisäilman laatuun vaikuttaneet tulokset tulkitaan kokonaistarkasteluna.
 3. Korjauskustannusarvio tutkimuskuluineen noin 90 000euroa käyttötalouteen, joka siirretään investointikuluksi.
 4. Korjaushankkeen tuloksien perusteella voidaan täsmentää sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen tutkimussuunnitelmaa, joka toteutetaan 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee tutkimus- ja korjaustöiden tilanteen tietoonsa,
 2. saattaa tutkimus- ja korjaustöiden tilanteen tiedoksi kunnanhallitukselle,
 3. esittää kunnanhallitukselle korjaustöiden kustannuksien noin 90 000 euroa siirtämistä investointikuluksi sekä
 4. päättää, että valmis tutkimus- ja korjaustöiden loppuraportointi käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa vuoden 2019 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. merkitsee tutkimus- ja korjaustöiden tilanteen tiedoksi,
 2. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan tehdän talousarviomuutos (lisäys) 90.000 €. terveyskeskuksen  korjauskustannusten kattamiseksi;
 3. toteaa, että käyttötalouteen kirjatut korjauskustannukset siirretään em. investointikohdalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)