Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Heinolan kaupungin rakennusjärjestysluonnos 2019 / lausunto

MjuDno-2018-729

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Heinolan kaupunki on pyytänyt lausuntoa Mäntyharjun kunnalta Heinolan kaupungin rakennusjärjestyksen luonnoksesta.
Uusi rakennusjärjestys korvaa Heinolan valtuuston 18.6.2012 hyväksynän rakennusjärjestyksen.

Mäntyharjun kunnalla ja Heinolan kaupungilla on yhteistä maarajaa.  Kunnan  intressissä on nostaa lausunnossaan esille luonnoksesta kohtia, joiden osalta luonnos poikkeaa Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestyksestä ja joilla on siten vaikutusta raja-alueella tapahtuvaan rakentamiseen.

Pääsääntöisesti rakennusjärjestyksen määräykset ovat samaa tasoa kuin Mäntyharjun rakennusjärjestyksessä huomioiden kuntien erilaisuus. Selkeä poikkeama Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestykseen on asuinrakennusten etäisyydet liikenneväylistä ilman melusuojausta. Liikenneväyläetäisyydet saatavat asettaa maanomistajat kuntien raja-alueilla eriarvoiseen asemaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa, että Mäntyharjun kunnalla ei ole huomautettavaa Heinolan kaupungin rakennusjärjestyksen luonnokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).