Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kiinteistöstrategia

MjuDno-2016-682

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategian laadinta on lähtenyt tarpeesta saada parempi kokonaiskuva ja selkeämpi suunnitelma tulevaisuutta varten. Kiinteistöstrategiassa selvitetään mitä kiinteistöjä tarvitaan, millä tasolla niitä ylläpidetään ja mistä voidaan luopua.

Valtuustoseminaarissa 13.6.2012 on linjattu, että palvelutuotannon kannalta epäolennaiset kiinteistöt myydään. Samalla on linjattu muutamien kiinteistöjen osalta, että ne eivät ole myynnissä. Tarkempia suunnitelmia ei ole tehty eli vastaan tulleet kiinteistöjen myyntiä ja remontteja koskevat asiat on päätetty yksittäisinä.

Tehdyn selvityksen mukaisesti käy ilmi, että kunnan omistama kiinteistömassa on hyvin vaihteleva sekä iältään, kunnoltaan, että kooltaan. Myös kiinteistöjen käyttö ja käyttäjien tarpeet kiinteistöissä ovat erilaisia, joten kiinteistömassan hoito ja kunnossapito on haastavaa.

Liitteenä olevan Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategian yhteenvetona on todettu, että kiinteistönhoidon panosten kohdistaminen oikeisiin kohteisiin onnistuu parhaiten kun kiinteistöt on salkutettu eli jaettu eri luokkiin, joiden mukaan resurssit jaetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tukipalvelulautakunta

 1. hyväksyy Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategian 2016 ja
 2. lähettää kiinteistöstrategian edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Ennen keskustelun aloittamista tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Tukipalvelulautakunta jatkaa kiinteistöstrategian laatimista.

Päätös

Tukipalvelulautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.

Kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Kuvaus

Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme aloitteenamme, että kunnan kiinteistöstrategia päivitetään, täydennetään ja tuodaan luottamushenkilökäsittelyyn. Samalla tulee selvittää mahdollisuudet energian säästötoimiin kunnan kiinteistöissä.

Mäntyharjussa 16.4.2018
Antti Mustonen, Jani Paasonen, Juha Vallin, Markku Huovinen"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto

 1. merkitsee aloitteen tietoonsa ja
 2. lähettää sen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö

Kuvaus

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategian 2017 kokouksessaan 12.4.2017 § 21.

Valtuustoaloitteella 16.4.2018 esitetään kiinteistöstrategian päivittämistä ja täydentämistä.

Kiinteistöpäällikkö valmistelee kiinteistöstrategian päivittämistä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautaukunta

 1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
 2. toteaa, että kiinteistöstrategia päivitetään vuoden 2018 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategia on ensimmäisen kerran hyväksytty valtuustossa 12.4.2017. Nyt päivitetyssä kiinteistöstrategian yhteenvedossa on todettu, että kunnan omistama kiinteistömassa on hyvin vaihteleva iältään, kunnoltaan ja kooltaan. Koska myös käyttö ja käyttäjien tarpeet kiinteistöissä ovat erilaisia, on kiinteistömassan hoito ja kunnossapito hyvin vaativaa. Huolellisella hoidolla kiinteistöt säilyttävät arvonsa ja käytettävyyden.

Tilojen vuokraustilanne on kohtuullisen hyvä. Tavoitteena on, että kiiinteistöt tuottaisivat konsernijaoston määrittelemän tuoton pakollisten kulujen päälle, jotta tarvittaviin remontteihin jää varoja. Tavoitteena on myös, että vuoden 2019-2020 aikana kaikille vuokrauskohteille tehdään uudet yhteneväiset vuokrasopimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Pesonen, tekninen johtaja, tapio.pesonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

 1. hyväksyy Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategian 2019 ja 
 2. lähettää kiinteistöstrategian 2019 edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. hyväksyy kiinteistöstrategian 2019 ja
 2. saattaa kiinteistöstrategian 2019 kunnanvaltuustolle tiedoksi.


Keskustelun aikana esitti Timo Kuoksa, että kiinteistöstrategia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin.


Vt. tekninen johtaja Tapio Pesonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).