Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kuntatarkastajan havainnot tarkastuksesta 14.-15.1.2019

MjuDno-2019-25

Kuvaus

Mikkelin Tilintarkastus Oy. JHT, HT Mika Mikkonen on suorittanut tarkastusta kunnassa 14.-15.1.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan selosteen tarkastuksesta 14.-15.1.2019 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).