Kunnanhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tarvainen Heidi / ero sivistyslautakunnasta / uuden jäsenen valitseminen

MjuDno-2019-69

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Heidi Tarvainen on kirjeellään 14.1.2019 pyytänyt eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä.
Perusteluina henkilökohtaiset syyt.

Sivistyslautakunnan jäsenet 2017-2021:
Seppo Kettunen, vpj.
Aleksi Penttinen
Katariina Mutka
Panu Karjalainen, pj.
Anniina Kähkönen
Heidi Tarvainen
Päivi Matilainen
Jenni Kasurinen
Markku Huovinen

Sivistyslautakunnan varajäsenet (henkilökohtaiset):
Kimmo Hällback
Jan- Erik Löyskä
Kirsi Paasonen
Iina Hoteila
Pasi Juvonen
Tero Ollikainen
Liisa Kuoksa
Tanja Hartonen-Pulkka
Juha Heikkilä

Sovellettavaat ohjeet:
Kuntalaki 70 § 3 mom. Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalaki 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Tasa-arvolaki 4a §  mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

  1. myöntää Heidi Tarvaiselle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja
  2. valitsee Heidi Tarvaisen tilalle sivistyslautakunnan toimikauden 2017-2021 loppuajaksi uuden jäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).