Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 46 Kerrostalojen Hirventie 7-9 purkaminen

MjuDno-2019-776

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Keskiväli on 26.11.2019 allekirjoitetulla hakemuksella hakenut purkulupaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Mäntyharjun kunta on antanut purkulupahakemukseen puoltavan lausunnon.

Kiinteistö Oy Keskivälin toimitusjohtaja Anne Punavaara on Keskivälin hallituksen puolesta 16.3.2020 toimittanut kuntaan tiedoksi Hirventie 7-9 kohteiden purkamisesta info-kirjeen.

Koy Keskivälin hallitus on kokouksessaan 6.3.2020 päättänyt ryhtyä valmistelemaan Hirventie 7-9 kohteiden purkamista. Purku on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 lopulla.

Yhtiön päätös perustuu yhtiön kiinteistöstrategian kulmakiveen asuntomäärän saattamiseksi vastaamaan kysyntää. Yhtiön 334 asunnosta tyhjänä on 66 asuntoa/6.3.2020. Valtaosa tyhjistä asunnoista on isoja kolmioita. Hirventie 40 asunnosta on tyhjänä 15 asuntoa. Lisäperusteena Hirventien kohteiden purkamiselle on kohteen molempien talojen kattojen kunto. Katoille tehtiin mittavat huolto- ja kunnostustoimenpiteet vuonan 2014 tavoitteena saada katoille viisi vuota lisää elinkaarta ennen isompaa remonttia. Kattojen täydellinen remontointi olisi 300 000 - 350 000 € kuluerä ja siihen ei ole hallituksen näkemyksen mukaan mitään perustetta ryhtyä.

Yhtiön käyttöaste on ollut keväästä 2019 alkaen lähellä tämän hetken tilannetta. Yhä keikommaksi kuluvan vuoden alussa kääntyneen tilanteen vuoksi hallitus katsoo, että asuntojen vähentäminen on todella perusteltua.

Purkupäätös on ehdollinen ja sidottu Aralta haettavaan purkuavutukseen. Aralta saatavan purkuavustuksen ensimmäismäärä on 90 % purkukustannuksista. Valtioneuvoston asetuksen mukaan täysimääräisen avustuksen saamisen edellytys on purettavan kohteen sijainti sellaisessa kunnassa, jonka asuntomarkkinatilanne ja väestönkehityksen muutokset ovat vaikeuttaneet vuokrataloyhteisön toimintaa. Keskivälin tialnne ei vielä ole vakava, mutta on olemassa riski, että tyhjien asuntojen määrän lisääntymisen myötä yhtiö voi ajautua avustuksen saamisen kriteereissä mainittuihin huomattaviin ja pitkäaikaisiin taloudellisiin vaikeuksiin.

 

Nykyinen asuntokanta ei asuntojen koon puolesta vastaa kysyntää, pieniä asuntoja pitäisi olla enemmän. 

Yhtiö on miettinyt tulevaisuudessa tapahtuvaa uuden rivitalokohteen rakentamista. Hanke käynnistyy, kun tyhjien asuntojen määrä on saatu järkevälle tasolle, arvion mukaan ehkä vuonna 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi KOY Keskivälin hallituksen päätöksen ryhtyä valmistelemaan kerrostalojen Hirventie 7-9 purkamista.