Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 47 Mäntyharjun kunnan siirtyminen poikeusoloihin

MjuDno-2020-236

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kunnanvaltuusto on  hyväksynyt 26.22.2011 poikkeusolojen johtosäännön.
Johtosäännössä todetaan, että johtosääntöä sovelletaan Mäntyharjun kunnassa yhteiskunnan normaaliolojen erityistilanteessa sekä niihin varautumisessa.
Maan hallitus ilmoitti maanantaina 16.3.2020 todenneensa yhdessä presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen takia poikkeusolot. Tämän takia Suomessa on otettu käytttöön valmiuslaki. Valtioneuvosto on käsitellyt 17.3.2020 istunnossaan valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja soveltamisasetuksen.

Valmiuslain käyttöönoton johdosta kunnanjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 20.03.2020 / § 2 Casem 2020-221, jossa päätetään, että Mäntyharjun kunta siirtyy poikkeusolojen johtamisvalmiuteen hallituksen antaman asetuksen mukaisesti, kun asetus tulee voimaan. Samalla päätöksellä otetaan käyttöön poikkeusolojen johtosääntö ja sen sisältämä erityistoimivalta kunnassa.
Poikkeusolojen johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai kiireellisissä tapauksissa kunnanjohtaja häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä. Erityistoimivallan lakkauttamisesta päättää kunnanhallitus. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. toteaa, että poikkkeusolojen johtosäännön käyttöönotto perustuu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti yhteiskunnan erityistilanteeseen ja poikkeusoloihin;
  2. hyväksyy kunnanjohtajan päätöksen siirtymisestä poikkeusolojen johtamisvalmiuteen.