Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 48 Poikkeusolojen johtosäännön perusteella tehdyt päätökset

MjuDno-2020-237

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan valmiussuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.6.2011 § 42, se on tullut voimaan 1.4.2011. Valmiussuunnitelmaan kuuluu liitteenä Mäntyharjun kunnan poikkeusolojen johtosääntö.

Poikkeusolojen johtosäännön perusteella on kunnanjohtaja tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- 20.3.2020 2020-223 Vakuutuksen laajentaminen etätyötä tekevälle henkilöstölle
- 20.3.2020 2020-224 Henkilöstön lomauttaminen määräajaksi työn vähenemisen perusteella
- 20.3.2020 2020-233 Vuokranmaksun määräaikainen lykkäys / yrittäjät

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan päätökset.