Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kuntatarkastajan havainnot tarkastuksesta 20-21.1.2020

MjuDno-2020-23

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin Tilintarkasatus Oy:n tilintarkastaja on suorittanut tarkastuksen kunnassa 20.-21.1.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee Mikkelin Tilintarkastus Oy:n tarkastusselosteen tarkastuksesta 20.-21.1.2020 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)