Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kymen jätelautakunta, edustajan nimeäminen

MjuDno-2017-407

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on vuonna 2011 liittynyt Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi ja siirtänyt jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä lukuun ottamatta Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.1.2012 alkaen.

Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen 4 § mukaan lautakunnassa on 13 jäsentä. Mäntyharjun kunta valitsee 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Vastuukunta valitsee puheenjohtajan ja Kotkan kaupunki valitsee varapuheenjohtajan.

Kymen jätelautakunta toimii Kouvolan kaupungin lautakuntana (vastuukunta) KuntaL 51 § Yhteinen toimielin.

Kymen jätelautakunnan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti.

Lait ja ohjeet:
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Kymen jätelautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Kymen jätelautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Kymen jätelautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Kymen jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 jäseneksi Sari Lantan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapio Hämäläisen.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).