Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Mäntyharjun kunnan vakuutusten kilpailuttaminen

MjuDno-2017-617

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vakuutukset on keskitetty vakuutusyhtiö Ifiin. Vakuutusten edllisestä kilpailutuksesta on noin 10 vuotta.

Kunnan vakuutusmaksut  vuositasolla ovat noin 70.000 €.
Vakuutusten kilpailuttamiseksi on tarjolla meklaripalveluita. Vakuutusmeklari kilpailuttaa toimeksiannolla vakuutukset tai vaihtoehtoisesti kilpailutuksen lisäksi vastaa kilpailutettujen vakuutusten hoitamisesta hoitovaltakirjalla.

Meklaritalo Oy on tarjonnut kunnalle Kuntahankintojen puitesopimuksen perusteella vakuutusten kilpailutusta liitteenä olevan 14.6.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Kunnan vakuutushistoria, vakuutusten hoidon työmäärä ja hoidosta pyydetty korvaus huomioiden ei ole perusteltua hankkia vakuutuksia hoitovaltakirjalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Meklaritalo Oy:n tajouksen Mäntyharjun kunnan vakuutusten kilpailuttamisesta hintaan 1.000 € + kilpailutuspalkkio mahdollisesti  toteutuvasta vakuutussäästöstä. 

Päätös

Hyväksyttiin.