Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021

MjuDno-2017-479

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun järjestäminen on 1.1.2005 alkaen järjestetty Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden puitteissa.

Ympäristölautakunta kuuluu hallinnollisesti Mikkelin kaupungin organisaatioon.
Lautakunnassa on 9 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Mikkelin kaupunki valitsee lautakuntaan 4 varsinaista ja 4 varajäsentä ja muut kunnat kukin 1 jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä.
Lautakunta nimeää puheenjohtajiston.

Lait ja ohjeet:
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan jäseneksi Markku J. Lamposen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mika Ruohorannan.