Kunnanhallitus, kokous 7.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Peruveden ranta-asemakaava

MjuDno-2017-614

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Peruveden ranta-asemakaavan muutos on ollut vireillä vuodesta 2012 saakka. Tekninen lautakunta on 8.4.2014 § 15 päätösehdotuksen kohdassa 3 päättänyt, että 4.3.2014 päivätyn Peruveden ranta-asemakaava hyväksytään sen jälkeen kun Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan mutos on saanut lainvoiman.

Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutos on saanut lainvoiman (KHO päätös 8.2.2017) Lainvoimaisuuskuulutus on ollut 16.2.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Peruveden ranta-asemakaavan (päiväys 4.3.2014).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).