Kunnanvaltuusto, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 10 Katuvaloverkoston saneeraus ja uudisrakennus / urakkatarjoukset

MjuDno-2019-323

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö, jouni.huusari@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset katuvaloverkoston saneerauksesta ja uudisrakentamisesta Cloudiassa ja Hilmassa 22.3.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Määräaikaan 12.4.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen lähettivät seuraavat urakoitsijat: 

  1. Dynniq Finland Oy
  2. Elvera Oy
  3. ESE-Tekniikka Oy 
  4. Exsane Oy 
  5. Infra Kiri Oy
  6. Kempeleen Sähkö Oy
  7. KSS Rakennus Oy
  8. Pohjanmaan Antenni ja Valaistus Oy 

 

KSS Rakennus Oy on lähettänyt kolme eri tarjousta eri valaisinvaihtoehdoilla. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouskilpailu ratkaistaan hinnan perusteella. Selonottoneuvottelu on käyty 7.5.2019 edullisimman tarjouksen tehneen Kempeleen Sähkö Oy:n kanssa. 

Talousarviossa on katuvalojen rakentamiseen varattu 400.000 € määräraha. 

Hallintosäännön mukaan urakkakilpailun ratkaisee tekninen lautakunta. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Pesonen, tekninen johtaja, tapio.pesonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että katuvaloverkoston saneeraus ja uudisrakennus tilataan edullisimman tarjouksen tehneeltä Kempeleen Sähkö Oy:ltä kokonaishintaan 280.500 € (alv 0 %). 

Tämä päätös tulee Mäntyharjun kuntaa sitovaksi sen jälkeen, kun tämä teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakkasopimuksen allekirjoittaa kunnan puolesta tekninen johtaja. 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kempeleen Sähkö Oy oli tarjousten perusteella valittu Mäntyharjun kunnassa 2019 toteutettavaksi tarkoitetun katuvalaistuksen urakoitsijaksi. Urakkasopimus oli allekirjoitettu 17.6.2019. Urakan oli määrä valmistua 15.12.2019.

Urakoitsijasta johtuvista syistä urakka ei ole valmistunut aikataulun mukaan vuonna 2019, vaan lopputyöt jäävät tehtäväksi vuoden 2020 aikana. Urakkahinnasta on laskuttamatta 55 861 €. Lisätyövaraus ja lisäajasta johtuva työsuoritusten valvontatehtävät huomioiden määrärahan tarve vuodelle 2020 on 65 000 €. Tämän lisäksi Mäntyharjun kunta tulee vaatimaan urakan viivästymisestä johtuen rakennusalan yleisten sopimusehtojen sekä urakkasopimuksen perusteella urakkasakkoa, hyvitys vaaditaan täysimääräisenä 7012,50 €.

Vuonna 2019 kustannuspaikalle 009548 "katuvalot" on jäänyt käyttämättä 152 379 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 65 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) katuvalaistuksen saneeraustyön loppuunsaattamiseksi kustannuspaikalle 009548.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuusto, että valtuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 65 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) katuvalaistuksen saneeraustyön loppuunsaattamiseksi kustannuspaikalle 009548.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 65 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) katuvalaistuksen saneeraustyön loppuunsaattamiseksi kustannuspaikalle 009548.