Kunnanvaltuusto, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Mäntyharjun kunnanvaltuusto kokoontuu Kulttuurisalissa, Kompantie 22, 52700 Mäntyharju, 30.3.2020 klo 18.00. 
Asialista on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkaistaan yleisessä tietoverkossa 2.4.2020.

Valmiuslain perusteella kokousta voi seurata verkkolähetyksenä https://www.youtube.com/watch?v=Rs5W4wRbYjU tai paikan päällä lukion luokissa.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 24.3.2020 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.