Kunnanvaltuusto, kokous 30.3.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, valitaan aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tanja Hartonen-Pulkka ja Ilpo Honkanen.