Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 3.3.2020 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.

KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §
 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 

Valtuutettu Birgitta Hämäläinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Tero Ollikainen (1. varavaltuutettu SDP), joka oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Mia Lamponen (2. varavaltuutettu SDP).

Valtuutettu Markku Huovinen ja Jani Paasoanen olivat estyneet saapumasta kokoukseen.
Varajäseniksi oli kutsuttu: Juha Vallin (1. varavaltuutettu SIT) ja Raili Rantanen (2. varavaltuutettu SIT).

Valtuutettu Markku Häkkänen ja Jaana Lopperi olivat estyneet saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Janne  Haajanen (1. varavaltuutettu KOK), joka oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Anniina Kähkönen (2. varavaltuutettu KOK), joka oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu: Liisa Torniainen (3. varavaltuutettu KOK) ja Pasi Juvonen (4. varavaltuutettu), jotka olivat estyneet saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Ari Siitarinen (5. varavaltuutettu KOK).

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.