Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Leader hankkeiden väliaikaisrahoitus

MjuDno-2020-94

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharju osallistuu vuosittain EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-ohjelman kuntarahoitukseen Veej’jakajan kautta.

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada Veej’jakajasta hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti. Tällä Leader -hanketuella ei voida rahoittaa olemassaolevaa, vakiintunutta toimintaa, vaan tuettavan hankkeen pitää olla toimintaa laajentava, uudistava tai uudentyyppinen. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena, hankkeen pitää olla ajallisesti ja sisällöllisesti tarkkaan suunniteltu ja rajattu. Hanke lähtee alueen asukkaiden tarpeista, sen toteuttaminen edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja hanke hyödyttää laajaa joukkoa maaseudun asukkaita.

Hankkeen toteuttajalta edellytetään riittäviä taloudellisia resursseja ja tarvittavaa osaamista tuettavan toiminnan toteuttamiseen. Koska alueella toimivat yhdistykset ovat pieniä, niin hankkeiden toteuttamisen haasteena on hankeaikaisen rahoituksen järjestäminen. Hankkeiden maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten perusteella ja toteutuneen maksetun kulun ja hanketuen maksatuksen väli voi olla jopa puoli vuotta. Jotta pienten yhteisöjen ja yhdistysten kehittämistoimintaa syntyisi, kunta voisi toimia väliaikaisena lainamuotoisena rahoittajana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 1. tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan kunta on valmis lainaamaan hankeaikaisen rahoituksen mäntyharjulaisille järjestöille, joille on myönnetty EU:n maatalouden kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-ohjelman puitteissa hankerahoitus;
 2. ohjeistaa, että hanketta suunniteltaessa tulee olla yhteydessä etukäteen kunnan hallintopalveluihin maksuperusteista; 
 3. päättää, että lainan myöntämisen edellytyksenä on, että lainarahoitusta haettaessa hakija on saanut Veej"jakaja ry:ltä myönteisen hankerahoituspäätöksen;
 4. päättää, että myönnettävä laina on enintään myönnettävän tuen suuruinen eikä kunta peri lainasta korkoa;
 5. päättää, että laina tulee maksaa takaisin seuraavan kuun lopussa, kun Veej"jakaja on maksanut tuen kokonaisuudessaan hankkeen toteuttajan tilille;
 6. toteaa, että kunnanvaltuusto tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1. tekee periaatepäätöksen,​ jonka mukaan kunta on valmis lainaamaan hankeaikaisen rahoituksen mäntyharjulaisille järjestöille,​ joille on myönnetty EU:n maatalouden kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-​ohjelman puitteissa hankerahoitus;​
 2. ohjeistaa,​ että hanketta suunniteltaessa tulee olla yhteydessä etukäteen kunnan hallintopalveluihin maksuperusteista;​ 
 3. päättää,​ että lainan myöntämisen edellytyksenä on,​ että lainarahoitusta haettaessa hakija on saanut Veej'jakaja ry:ltä myönteisen hankerahoituspäätöksen;​
 4. päättää,​ että myönnettävä laina on enintään myönnettävän tuen suuruinen eikä kunta peri lainasta korkoa;​
 5. päättää,​ että laina tulee maksaa takaisin seuraavan kuun lopussa,​ kun Veej"jakaja on maksanut tuen kokonaisuudessaan hankkeen toteuttajan tilille;​
 6. toteaa,​ että kunnanvaltuusto tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Veej'jakaja ry, taloussuunnittelija, kirjanpitäjä AP