Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anssi Turtiainen ja Ari Hartonen.

Päätös

Hyväksyttiin.