Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ilmoitusasiat 10.12.2019 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2019-742

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta/Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 24.10.2019 § 40, Kirkonkylän koulun suojaavat toimenpiteet selvitystyön aikana (nähtävillä kokouksessa)

Kunnanvaltuuston päätös 11.11.2019 § 72, Talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta päättäminen: Kunnanvaltuusto on määrittänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen) myöntämisessä.

Rakennustarkastajan antamat päätökset erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saaduksi ilmoitusasiat sekä rakennnustarkastajan antamat päätökset.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi