Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi