Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Poikkeaminen Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan määräyksistä (käyttötarkoitus) sekä rakennusjärjestyksestä (etäisyys rannasta).

MjuDno-2019-697

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön 507-413-9-269 omistajat ovat jättäneet Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi - palvelun kautta poikkeamislupahakemuksen 5.11.2019. Poikkeamista haetaan Kuntakeskuksen ja Pyhävedenalueen osayleiskaavan määräyksistä poiketen asumismuodon osalta sekä rakennusjärjestyksen määräyksistä sallitun kokonaisrakennusoikeuden ylittämisestä ja asuinrakennuksen sijoittumisesta 30 metrin etäisyydelle rannasta.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä mahdollistaa olemassa olevien rakennusten lisäksi asuinrakennuksen (200 k- m²) vähintään 30 m etäisyydelle rannasta ja talousrakennuksen (70 k- m²) rakentamisen erillisellä rakennuslupamenettelyllä.

Oheisliitteenä KuntaNet - ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta myöntää hakemuksen mukaisen käyttötarkoituksen muutoksen Kuntakeskuksen ja Pyhäveden osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä sekä myöntää kokonaisrakennusoikeutta kiinteistölle 313 k-m² (asuin- ja talousrakennus) oheisliitteenä olevan KuntaNet - ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa/- luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Kuntakeskuksen ja Pyhävedenalueen osayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1 ja 5.2
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 § 14

 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus