Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Poikkeaminen Länsiosan rantaosayleiskaavan määräyksistä (käyttötarkoitus) sekä rakennusjärjestyksestä (etäisyys rannasta/rakennuspaikan koko)

MjuDno-2019-702

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön 507-410-1-85 omistaja on jättänyt Länsiosan rantaosayleiskaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi - palvelun kautta poikkeamislupahakemuksen 22.10.2019. Poikkeamista haetaan Länsiosan rantaosayleiskaavan määräyksistä poiketen asumismuodon osalta ja rakennuspaikan rakennusoikeuden muuttamiseksi 350 k-m.ksi sekä rakennusjärjestyksen määräyksistä asuinrakennuksen sijoittumisesta 29 metrin etäisyydelle rannasta.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Länsiosan rantaosayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä mahdollistaa olemassa olevien rakennusten lisäksi asuinrakennuksen (147 k-m²) rakentamisen erillisellä rakennuslupamenettelyllä 29 metrin etäisyydelle rannasta.

Oheisliitteenä KuntaNet - ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen Länsiosan rantaosayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä asuinrakennuksen rakentamiseksi 29 m etäisyydelle rannasta.

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa/- luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §  (katso pykälät !!!)
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Länsiosan rantaosayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 § 14

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus