Rakennuslautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi

MjuDno-2019-701

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Poikkeamislupahakemus kiinteistölle 507-426-1-339 kaavasta poikkeamiseksi, joka mahdollistaa rakennusluvalla muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi on jätetty 17.9.2019 sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta. Poikkeamista haetaan Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan määräyksistä MRL 171 §:n nojalla MRL 43 §:n säännöksistä osayleiskaavan RA -rakennuspaikalle vakituisen asunnon rakennusluvan hakemiseksi.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan määräyksistä mahdollistaa olemassa olevan vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamisen asuinrakennukseksi, rakennuslupakäsittelyllä.

Oheisliitteenä KuntaNet -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan, oheisliitteenä olevan KuntaNet -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa käyttötarkoituksen muuttamiselle on haettava tänä aikana, kuten päätösehdotuksen jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Kuntakeskuksen ja Pyhävedenalueen osayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 § 14

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus