Rakennuslautakunta, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ilmoitusasiat

MjuDno-2019-559

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet / ilmoitukset:
- Mäntyharjun kunta/kunnanhallitus 26.8.2019 § 136; päätös Länsiosan rantaosayleiskaavan alueella olevan kiinteistön rakentamattoman RA -rakennuspaikan määrääminen rakennuskieltoon 5 vuodeksi, jona aikana Länsiosan rantaosayleiskaava muutetaan maanomistajan kustannuksella vastaamaan rakennuslautakunnan ehdollisena myönnetyn poikkemaislupapäätöksen mukaista tilannetta. 

- Rakennusluvan saajan sähköpostiviesti koskien lupamaksun korotusta jälkikäteen haetusta rakennusluvasta. Nähtävillä kokouksessa. 

- Rakennustarkastajan ilmoitus kiinteistöllä suoritettavasta tarkastuksesta luvattoman rakentamisen johdosta. Nähtävillä kokouksessa.

Rakennustarkastajan antamat päätökset 15.8.-10.9.2019 erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saaduksi saapuneet kirjeet/ilmoitukset ja rakennustarkastajan antamat päätökset.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saaduksi.