Rakennuslautakunta, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Todetaan kokous lailiseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.