Rakennuslautakunta, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Rakennusvalvonta-asian päättäminen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24