Rakennuslautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ilmoitusasiat 22.1.2020 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2020-41

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan yhteistyösopimus 16.1.2020; Sopimus Savitaipaleen kunnan ja Mäntyharjun kunnan kesken 1.1.-1.4.2020 väliseksi ajaksi.

Vuokrasopimuksen irtisanominen 23.10.2019; Senaatti-kiinteistöt on irtisanonut Kiinteistö Oy Mäntyharjun virastokeskuksessa sijaitsevan arkistotilan (80,6 m²) vuokrasopimuksen päättyväksi 31.5.2020. 

Rakennustarkastajan antamat päätökset erillisenä liitteenä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saaduksi ilmoitusasiat sekä rakennnustarkastajan antamat päätökset.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi